Tietosuojaseloste

(EU) 2016/679 - asetuksen mukainen Tietosuojaseloste - Yhteydenottolomake


 1. Rekisterinpitäjä

Suomen Eläintuhkaus Oy

Pukkilantie 265, 07600 MYRSKYLÄ

Puh. 020 33 1234

Sähköposti: set@suomenelaintuhkaus.fi

 

2. Yhteyshenkilö

Petri Stenberg

Puh. 020 33 1234

Sähköposti: set@suomenelaintuhkaus.fi

 

3. Rekisterin nimi

Yhteydenottolomakerekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteen hoitamiseen, laskuttamiseen ja tilausten toteuttamiseen.

Tietojen kerääjänä toimii Suomen Eläintuhkauksen työntekijät.

Henkilötietoja ei käytetä markkinointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

 

Lisäksi henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Osoitetiedot

Tiedot tilautuista tuotteista ja palveluista

 

Tietojen antamatta jättäminen vaikeuttaa tilauksen ja asiakassuhteen hoitamista.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas kirjoittaa tiedot itse yhteydenottolomakkeeseen:

Asiakas on tietoinen tietojenkäsittelystä tietojen keruu vaiheessa esitetyn (EU) 2016/679 - asetuksen mukainen tietosuojaseloste tietojen käsittelystä - dokumentin ansiosta.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käsittelee vain Suomen Eläintuhkauksen henkilökunta. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Aineistoa säilytetään tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty. Tilat on lukkojen lisäksi suojattu valvontajärjestelmällä.

ATK:lla säilytettävä aineisto

Sähköisesti käsiteltävät aineistot on suojattu palomuurein, salasanoin ja tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin keinoin suojattuja.

 

9. Rekisteröitävän oikeudet

(EU) 2016/679 - asetuksen 15. artiklan mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.

(EU) 2016/679 - asetuksen 16. ja 17. artiklan mukaisesti rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma- aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Oikaisu, poisto- tai tarkastuspyynnön voi tehdä puhelimitse numeroon 020 33 1234 tai sähköpostitse osoitteeseen set@suomenelaintuhkaus.fi.

(EU) 2016/679 - asetuksen 13. artiklan mukaisesti oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

Lähettämällä yhteydenottolomakkeen, hyväksyt henkilötietojen käsittelyn.